Frilanskollektivet COMUSEW

Frilanskollektivet COMUSEW grundades i maj 2019 och huserar i dagsläget sju professionellt verksamma kreatörer i en gemensam lokal på Vretensborgsvägen 9 i Västberga, Stockholm. Idag sitter hos oss grafiska formgivare, animatörer, illustratörer och konsthantverkare. Frilanskollektivet drivs i form av en ekonomisk förening.

Lokalen rymmer medlemmarnas arbetsplatser samt en projektyta som är fritt för föreningens medlemmar att disponera för till exempel publik verksamhet eller verksamhet som kräver extra yta.

Målet med Frilanskollektivet COMUSEW är att tillhandahålla arbetsplatser samt att verka i medlemmarnas intresse genom till exempel gemensamma inköp av material och maskiner.

Om du är intresserad av att hyra kontorsplats i kollektivet eller har frågor om vår verksamhet maila gärna till: info@frilanskollektivet.se

Medlemmar:
Oskar Laurin (ordförande)
Emil Andersson (kassör)
Sissela Jensen
Ulrika Netzler
Cecilia Wirell
William Jokijärvi Andersson
Minna Floss